Kontakt

Kroky – křesťanský časopis

Adresa redakce a administrace:
Táborská 72
615 Brno

Telefon: +420 548 539 397
E-mail: kroky@kroky.cz

Bankovní spojení:
2801116774/2010
Variabilní symbol (dar): Kroky-Dar, nebo VS (předplatné) – číslo či rok,
konstantní symbol: 0379 při platbě složenkou, 0378 při platbě z účtu.

Vychází 6x do roka. Cena 50 Kč, celoroční předplatné 300,–Kč. Objednávejte na adrese redakce.

Redakce:
Zodpovědný redaktor: Irena Zemanová (548 539 397, irena.zemanova@volny.cz)
Technická redakce, grafika a design: Jan Matuška
Ilustrace: L. Kubiasová, D. Urbášková, D. Krčová, A. Mrázek, J. Matuška
Jazyková korektura: Dana Popovská
Tématická skupina 13B/A8, reg. zn. MK E ČR 6913, ISSN 1212–0979
Vydává: Křesťanské sbory, Šámalova 15a, 615 00 Brno