Kontakt

Kontakt

Časopis Kroky bydlí na adrese:

Kroky – Časopis pro děti
Táborská 72
615 Brno

Telefon: 420 548 539 397
E-mail:kroky@kroky.cz

Založeno roku 1994.
Vychází 6x do roka. Cena 50 Kč, celoroční předplatné 300,–Kč. Objednávejte na adrese redakce.
Odpovědný redaktor: Irena Zemanová