číslo 4+5/2023

Titulka/Obálka dvojčísla 4+5/2023

Pozdrav čtenářům (2023/4+5)

MÍSTO ÚVODNÍKU: ROZLUČKA

Milí čtenáři, dnes jen telegraficky. Držíte v ruce dvojčíslo, kterým doháníme několik měsíců. Důležitá zpráva je, že po 26 letech tištěná podoba časopisu Kroky opravdu letos končí. Příštím číslem 6/2023 se s Vámi rozloučí nadobro. Proč? Čtenářů hodně ubylo, je jiná doba a o časopis už není takový zájem. Přes mnohé modlitby a výzvy se nenašel nikdo, kdo by navázal na práci sestry Ireny Zemanové. A mně samému se zkomplikoval život natolik, že to už taky nezvládám. Mám naději, že ze současného nic-moc-webu se stane webový magazín, který bude sloužit dětem a mladým lidem v naší zemi novým způsobem. Objednat si však stále můžete výtisky některých již vydaných čísel. Víc se dovíte příště.

Jistým krokem správným směrem!
Váš Honza Matuška

Obsah čísla se taktak vešel…

číslo 2/2023

Titulka/Obálka čísla 2/2023

Pozdrav čtenářům (2023/2)

Tentokrát vás zdraví Lucie Kaspar:

Milí čtenáři!

Děkujeme vám za vaši touhu poznávat Boha nejen skrze Bibli, modlitbu, přírodu, přátele, ale třeba i KROKY. Je pro nás ctí a radostí představit vám dubnové číslo. Je plné příběhů, inspirativních článků, svědectví, her, kreativních nápadů a hlavně vděčnosti, že můžeme společně prožívat, jak dobrý je Bůh a co dělal a dělá v našich životech. Osobně mám radost, že vám můžeme předat i multikulturní okénko, kde se můžete naučit nová slova a taky si můžete díky receptům udělat něco dobrého na zub. Přeji vám, ať druhé letošní číslo časopisu KROKY je vaším zábavným a zároveň hloubavým průvodcem v následujících dnech.

Přeji vám heslem Kroků:
Jistým krokem
správným směrem!

Za všechny spolupracovníky
Lucie Kaspar

V tomto čísle najdete:

Obsah čísla 2/2023

číslo 1/2023

Titulka čísla 1/2023

Pozdrav čtenářům (2023/1)

Přichází za vámi první číslo letošního roku, ale možná bude i číslem posledním.

V čísle 6/22 i 5/22 jsme upozorňovali na to, že čtenářů ubývá, že potřebujeme sponzora a někoho, kdo by KROKY zviditelnil = aktualizoval webové stránky, protože „kdo není na internetu, neexistuje“. Sponzoři se našli – děkujeme. ALE nikdo, kdo by se kamarádil s PC, měl vztah k dětem a záleželo mu na jejich křesťanském vzdělávání až tak, že by tomu chtěl věnovat i čas, se nenašel! To je tvrdá realita. A hledá se nástupce za zodpovědného redaktora. Pro oba je termín do konce března, info na adrese kroky@kroky.cz.

Kam a za kým vás tentokrát KROKY zavedou?
S tetou Kristou se podíváme do Izraele, seznámíme se s dalším světoznámým Čechem, Radim nám poradí, proč je důležité být součástí společenství. Jsou hrdinové, které známe jménem, učíme se o nich, ale jsou i další, pro nás bezejmenní, také důležití. Běta vám prozradí, co dělá, když chce Boha více poznávat a chválit Ho. Máte možnost louskat oříšky, které nabízí Louskáček a Želvičku připravit o perličky i vybarvovat a tvořit.

Mám prosbu: potřebujeme vaši e-adresu. Můžete nám ji poslat jen tak nebo připojit pozdrav, hodnocení, zkušenost. Děkujeme.

Tak s chutí do čtení, tvoření a zamýšlení!

Zdravím naším heslem a přáním:
Jistým krokem správným směrem!
Irena Zemanová se spolupracovníky

Dovětek od Jendy Vopaleckého:

Kroky by měly „dokráčet“ jenom kvůli tomu, že je nemá „kdo vypravit do světa?“ Že mezi křesťany není nikdo, kdo se kamarádí s PC a má vztah k dětem a záleží mu na jejich křesťanském vzdělávání až tak, že by tomu chtěl věnovat i čas? Možná víte o někom ve vašem sboru nebo blízkém okolí, kdo by se na takové práci rád podílel.

Ozvěte se na: kroky@kroky.cz

Obsah čísla 1/2023

číslo 2/2022

Pozdrav čtenářům (2022/2)

Naši milí čtenáři! KROKY se vydaly na cestu ke svým čtenářům i v tomto roce – máte v ruce už druhé číslo. A to jsme vloni končili obklopeni otazníky. Neměli jsme odvahu skončit, když jste nám psali o tom, že se modlíte, aby Kroky pokračovaly, a že jim vyprošujete Boží požehnání. Za to děkujeme a prosíme, abyste v tom pokračovali. Připomíná mi to jedno staré české přísloví: „Bez Božího požehnání marné naše namáhání.“ Některé z těch loňských otazníků nám ale zůstaly:* čtenářů ubývá, jak jim přibývá roků (někteří)* někteří – a těch je dost – ukončí tím, že přestanou platit a do redakce to nesdělí* pokud jste rádi, že za vámi Kroky chodí, povídejte si o nich s kamarády a dalšími lidmi a doporučte jim je* zájemcům můžeme poslat některá čísla na ukázku – malá procházka s Kroky neuškodí. V tomto čísle se dočtete něco o pravdě – co se stane, když jí věříme a důvěřujeme. Co je to polopravda a co s ní. A také o lidech, kteří uvěřili Pravdě a lidech, kteří se nechali napálit polopravdou a podlehli lži. V současné době je kolem nás hodně různých informací. Některé jsou pravdivé, někdy je to nějaká polo-pravda, někdy dokonce záměrně šířená nepravda neboli lež. Jsem velmi ráda a vážím si toho, že mám v ruce něco, čemu se dá 100% věřit: Bibli. Bible je kniha stará 2.000 let a víc. Je prověřená staletími – mnoho proroctví se už splnilo a také hodně lidí, kteří z ní čerpali radu a moudrost, nebylo zklamáno a podává o tom svědectví v minulosti i současnosti. Naše Kroky vás za některými z nich přivedou a můžete se s nimi seznámit. Ale máte možnost si o nich sami v Bibli číst a přemýšlet o jejich životě. A máte možnost se s nimi v církvi – ve sboru, kam chodíte, setkávat: máte učitele v nedělní škole, v dorostu, někteří i v rodině. Ptejte se, nechte si vyprávět. A třeba nám pak o tom můžete i napsat…Zdravím vás opět naším pozdravem a přáním: Jistým krokem správným směrem!

Irena Zemanová se spolupracovníky

číslo 1/2022

Pozdrav čtenářům (2022/1)

V posledním čísle minulého roku jste na straně 4 četli velký nadpis, otázku:
Půjdou KROKY dál?
Až do strany 7 jste četli něco o tom, co vydávání časopisu od roku 1998 provázelo, co jsme řešili a jak v tom byl Bůh s námi jak naše problémy řešil.
Teď jsme se ocitli v nové situaci: někteří autoři měli důvod dlouholetou spolupráci ukončit, tak jsme začali hledat nové. A dva lidé grafik a šéfredaktorka – potřebovali spolupracovníka.
Problém se formuloval do 3 otázek: * Není čas po 24 letech vydávání ukončit? * Ukáže nám Bůh, jak dál? Porozumíme? * Čtenářů moc nepřibývá, spíš tím, že odrůstají, ubývá. Ale ti, kteří zůstávají, si přejí pokračovat, někteří o to píšou. A výsledek máte v ruce. Různými cestami se o našich starostech dověděli bratři a sestry, které Bůh oslovil a položil jim na
srdce, aby se zapojili. Něco zůstává stejné:
Opět se rozhlédneme po naší krásné vlasti, opět se seznámíme se světoznámým Čechem, tentokrát na poli technickém a konstruktérském.
A zamyslí se děti i rodiče nad tím, zda a za jakých okolností
je dobré si na něco troufnout.


DŮLEŽITÁ INFORMACE!
Pokud nechcete, aby za Vámi KROKY chodily, prosíme, sdělte to písemně
(dopisem/e-mailem), NE tím, že nezaplatíte.
Předplatné uhradíte takto: číslo účtu najdete v tiráži, variabilní symbol
na adresním štítku (číslo vpravo nad jménem – začíná 5xxxx). Stav
předplatného je také na adresním štítku. Máte-li k časopisu
připomínku, návrh, inspiraci, hodnocení, příspěvek…, budeme
rádi, když nám napíšete. Kroky jsou tu pro vás!


Heslem a přáním:
Jistým krokem správným směrem i tímto rokem!
zdraví Irena Zemanová se spolupracovníky

číslo 6/2021

Pozdrav čtenářům (2021/06)

KROKY opět dorazily za svými čtenáři a zvou na další procházku časem chronos i kairos – o rozdílu se dočtete. Doprovodí vás do časů biblických i současnosti v příbězích lidí z dob dávných i dosud žijících a připomenou pravdu, že Bůh je stále stejný, jak se nám představuje ve svém Slově. Čím jsem starší, tím víc si vážím toho, že nám Stvořitel dal „Návod k obsluze“. Dal nám své Slovo – Bibli, abychom se mohli dovědět, jak máme žít, aby nám na zemi bylo dobře. Jen ji znát a nebýt jen posluchači, ale být i činiteli toho poznaného. Podle toho žít. Dal nám taky svobodnou vůli, abychom se rozhodli, komu dáme důvěru.
Bůh je také úžasný Zákonodárce. Zákony, které dal, se řídí makro i mikrosvět – o tom nás přesvědčují poznatky vědy. Ale respektuje je i On sám. Řekl: odplata za hřích je smrt a bez vylití krve není odpuštění vin. Ta krev musela být někoho nevinného – proto se musel Jeho syn Ježíš stát člověkem. Na kříži tekla Jeho krev. Za všechny je zaplaceno, ale v naší ekonomické současnosti není vstupenka na věčnost v přítomnosti Boží lásky vyzvednuta, málokdo má zájem.
Proč? Protože PIN (klíč) je osobní uznání potřeby odpuštění a upřímné, pravdivé: Prosím, odpusť: … Děkuji, s Tebou chci jít dál.
Stále víc si vážím toho, že Bible je sice stará kniha – 2.000 až 4.000 let, ale naprosto pravdivá. Většina proroctví se už naplnila. O jednotlivých lidech podává pravdivé informace i kladné i záporné, ale nezesměšňuje, neuráží,
neznehodnocuje. Každý člověk má pro Boha cenu, hodnotu.

KROKY přejí svým čtenářům vnímavost pro Boží vedení. On má řešení pro každou situaci, do které se můžete
dostat.

Heslem a přáním: Jistým krokem správným směrem i tímto rokem zdraví Irena Zemanová se spolupracovníky

číslo 5/2021

Pozdrav čtenářům (2021/05)

Kolem nás je opět barevný podzim. V době, kdy toto píšu, sluníčko svítí a když je bezvětří, docela hřeje. Skoro jako dřív, jak jsme na to zvyklí. Ale není všechno jako dřív. Chodíme sice do školy a do práce, ale stálým průvodcem se nám staly roušky, různé desinfekce, případně nějaké místní pokyny upozorňující na ochranu před infekcí. Určitě se před infekcí chráníme. Jde o nemoc, která ochromí naše tělo a vyřadí je z činnosti.
Na stránkách Kroků se dozvíš i o jiné infekci. Infekci, která ochromuje naši duši – našeho ducha a brání mu ve spojení s Bohem a Ježíšem Kristem.
Bůh je tím, kdo dal všemu, co nás obklopuje – makro i mikro světu – řád a zákony, kterými se řídí. Pro nás nejdůležitější je, že Mu na každém z nás záleží a má nás rád. Proto poslal na svět svého Syna Ježíše. Ten o sobě
řekl, že k Otci je možno přijít jen jeho prostřednictvím.
Protože jen Ježíš může odstranit infekci hříchu, která nás ničí víc než COVID. A je vždycky smrtelná. Pro duši. Na stránkách tohoto čísla Kroků se setkáš s těmi, kdo se nechali uzdravit. Také se díky Ondrovi seznámíš s dalším světoznámým Čechem a s Bětkou projdeš další kus naší krásné vlasti.
Zdravím naším heslem:
Jistým krokem správným směrem!
Irena Zemanová se spolupracovníky

Ježíš řekl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (Bible, Jan 14, 6)

číslo 4/2021

Pozdrav čtenářům (2021/04)

Máš rád nové začátky? Je před námi nový školní rok – pro někoho nic mimořádného, jen další rok ve stejné škole, většinou se stejnými spolužáky i stejnými učiteli. Obvykle se ve stejném – známém prostředí cítíme jistější, bezpečnější. Nějak jako ve vyjetých kolejích. V tom minulém školním roce jsme zažili mnoho nového, často jsme různě improvizovali. Tím jsme se, když ne naučili, tedy aspoň poznali s novým řešením známých situací.
A o tom je život. Nedá se jet jen ve vyjetých kolejích.
Dobré návyky a zvyky jsou dobrými pomocníky, zvlášť, když se umíme ovládat – o tom jsme uvažovali v minulém čísle. Je známé rčení: „Zvyk je železná košile“.
Zkus se zamyslet nad tím, co děláš pravidelně, proč a jestli je to dobré – užitečné nebo by to chtělo vylepšit, změnit, nahradit. Den má stále 24 hodin a ty je dobré využít. Jiné přísloví říká: „Co se v mládí naučíš, ve
stáří jako když najdeš.“ Co z toho všeho, co děláš teď, čemu věnuješ čas, co trénuješ, bude pro tebe za několik let dobré, použitelné?
Pán Ježíš měl obyčej (neboli: byl zvyklý, dělal vědomě) chodit do synagogy. Tam se každou sobotu židé scházeli, aby četli knihy Zákona, učili se a chválili Boha.
Můžeš mít takový obyčej i dnes? I Ty?

Hodně úspěchů ve správné volbě a v budování obyčejů přejí KROKY
a heslem: „Jistým krokem správným směrem!“
pozdravuje Irena Zemanová se spolupracovníky

číslo 3/2021

Pozdrav čtenářům (2021/03)

Máme za sebou školní rok – pro všechny mimořádný, taková nějaká premiéra vyučování online. Myslím, že většina školáků se ráda vracela do školních lavic, k přímé spolupráci s učiteli a hlavně do společnosti spolužáků. Společnost máme rádi, ale je moc důležité, jakou společnost si vybíráme, s kým nám je dobře a proč.
V Genesis 1, 26 čteme: I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem, podle naší podoby…“ Už tam vidíme množné číslo – společnost, přátelství.
V tomto čísle KROKŮ dostáváte příležitost si o několika přátelstvích z minulosti i současnosti přečíst. Jsou to příklady přátelství, která obohacovala a vzájemně budovala.

Jsem moc ráda, že kroky KROKŮ vedou ke čtenářům školákům. Ale na stránkách KROKŮ se mohou setkávat i rodiče školáků a sdílet svoje zkušenosti. Mohou se vzájemně doprovázet na tom krátkém úseku cesty životem, kdy děti vstupují do stop svých rodičů, vnímají a pozorují je. Na další cestě, na které přibývá různých křižovatek a rozcestí, se potom děti lépe orientují podle semaforů, které poznaly doma.

Jsou před námi prázdniny – nové příležitosti, nové zkušenosti, nová přátelství, ale také budování a prohlubování toho dobrého, co už máme a známe. Moc vám přejeme, abyste na té cestě
šli s tím nejlepším Průvodcem – Pánem Ježíšem a byli vnímaví pro Jeho vedení a rady.
Naším heslem:
Jistým krokem správným směrem
zdraví Irena Zemanová se spolupracovníky.