Kontakt

Kroky – křesťanský časopis

Vychází 6x do roka. Cena 55,– Kč, celoroční předplatné 330,– Kč. Objednávejte na adrese redakce. Chcete-li odběr ukončit, sdělte to, prosím, písemně nebo e­‑mailem, ne tím, že nezaplatíte. Z evidence vyřazujeme pouze na základě písemného sdělení.

Tématická skupina 13B/A8, reg. zn. MK E ČR 6913, ISSN 1212–0979
Vydavatel: Křesťanské sbory, Šámalova 15a, 615 00 Brno

Adresa redakce a administrace:
Táborská 72
615 Brno

Telefon: +420 548 539 397
E-mail: kroky@kroky.cz

Bankovní spojení:
2801116774/2010
Variabilní symbol (dar): Kroky-Dar, nebo VS (předplatné) – číslo či rok,
konstantní symbol: 0379 při platbě složenkou, 0378 při platbě z účtu.