Dobrý den. Nedávno nám hackli web, tak prozatím aspoň funguje Facebook.

Přejít na Facebook @casopiskroky >>>

 

 

Aktuality k 28.6. 2018:
Vzkaz z redakce: Dnes dáváme na poštu Kroky 3/2018. Vícekusovým adresátům jsme přidávali jeden kus navíc. Na všechny nemám mejlovku, abych jim dala vysvětlení. Myslím, že by se mohlo dát na web, že odběratelé vícekusových zásilek dostali jeden kus navíc. Mohou ho využít jako dárek ke konci školního roku nebo dárek - propagaci na prázdninovém pobytu.
-IrZe- 27.6.2018 17:04

 

Pro ty, kteří se na facebook nedostanou, alespoň základní a kontaktní údaje (zkopírováno z Facebooku @casopiskroky):

KROKY - křesťanský časopis pro všechny školou povinné a přátele

Impressum:

Založeno roku 1994.

Vychází 6x do roka. Cena 50,–Kč (od r. 2009 do 2016 bylo o 40,- Kč, v roce 2017 jsme museli zdražit na 45,-Kč a roce 2018 na 50,-Kč), celoroční předplatné 300,–Kč. Objednávejte na adrese redakce. Chcete-li odběr ukončit, sdělte to prosím písemně nebo e­-mailem, ne tím, že nezaplatíte. Z evidence vyřazujeme pouze na základě písemného sdělení.

Odpovědný redaktor: Irena Zemanová

Adresa redakce a administrace (pro dotazy, objednávky předplatného, objednávky starších čísel nebo ukázkového čísla):
Táborská 72, 61500 Brno,
tel: 548 539 397,
e-mail: kroky@kroky.cz.

Bankovní spojení: 2801116774/2010 (nové od 12/2016),
variabilní symbol: číslo uvedené u vaší adresy na adresním štítku každé zásilky;
konstantní symbol: 0379 při platbě složenkou, 0378 při platbě z účtu.

Tématická skupina 13B/A8, reg. zn. MK ČR E 6913, ISSN 1212–0979.

Autoři přispívají bez nároku na honorář.

PS: Hledáme někoho, kdo uvede KROKY do digitálního světa!