číslo 5/2021

Pozdrav čtenářům (2021/05)

Kolem nás je opět barevný podzim. V době, kdy toto píšu, sluníčko svítí a když je bezvětří, docela hřeje. Skoro jako dřív, jak jsme na to zvyklí. Ale není všechno jako dřív. Chodíme sice do školy a do práce, ale stálým průvodcem se nám staly roušky, různé desinfekce, případně nějaké místní pokyny upozorňující na ochranu před infekcí. Určitě se před infekcí chráníme. Jde o nemoc, která ochromí naše tělo a vyřadí je z činnosti.
Na stránkách Kroků se dozvíš i o jiné infekci. Infekci, která ochromuje naši duši – našeho ducha a brání mu ve spojení s Bohem a Ježíšem Kristem.
Bůh je tím, kdo dal všemu, co nás obklopuje – makro i mikro světu – řád a zákony, kterými se řídí. Pro nás nejdůležitější je, že Mu na každém z nás záleží a má nás rád. Proto poslal na svět svého Syna Ježíše. Ten o sobě
řekl, že k Otci je možno přijít jen jeho prostřednictvím.
Protože jen Ježíš může odstranit infekci hříchu, která nás ničí víc než COVID. A je vždycky smrtelná. Pro duši. Na stránkách tohoto čísla Kroků se setkáš s těmi, kdo se nechali uzdravit. Také se díky Ondrovi seznámíš s dalším světoznámým Čechem a s Bětkou projdeš další kus naší krásné vlasti.
Zdravím naším heslem:
Jistým krokem správným směrem!
Irena Zemanová se spolupracovníky

Ježíš řekl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (Bible, Jan 14, 6)

číslo 4/2021

Pozdrav čtenářům (2021/04)

Máš rád nové začátky? Je před námi nový školní rok – pro někoho nic mimořádného, jen další rok ve stejné škole, většinou se stejnými spolužáky i stejnými učiteli. Obvykle se ve stejném – známém prostředí cítíme jistější, bezpečnější. Nějak jako ve vyjetých kolejích. V tom minulém školním roce jsme zažili mnoho nového, často jsme různě improvizovali. Tím jsme se, když ne naučili, tedy aspoň poznali s novým řešením známých situací.
A o tom je život. Nedá se jet jen ve vyjetých kolejích.
Dobré návyky a zvyky jsou dobrými pomocníky, zvlášť, když se umíme ovládat – o tom jsme uvažovali v minulém čísle. Je známé rčení: „Zvyk je železná košile“.
Zkus se zamyslet nad tím, co děláš pravidelně, proč a jestli je to dobré – užitečné nebo by to chtělo vylepšit, změnit, nahradit. Den má stále 24 hodin a ty je dobré využít. Jiné přísloví říká: „Co se v mládí naučíš, ve
stáří jako když najdeš.“ Co z toho všeho, co děláš teď, čemu věnuješ čas, co trénuješ, bude pro tebe za několik let dobré, použitelné?
Pán Ježíš měl obyčej (neboli: byl zvyklý, dělal vědomě) chodit do synagogy. Tam se každou sobotu židé scházeli, aby četli knihy Zákona, učili se a chválili Boha.
Můžeš mít takový obyčej i dnes? I Ty?

Hodně úspěchů ve správné volbě a v budování obyčejů přejí KROKY
a heslem: „Jistým krokem správným směrem!“
pozdravuje Irena Zemanová se spolupracovníky

číslo 3/2021

Pozdrav čtenářům (2021/03)

Máme za sebou školní rok – pro všechny mimořádný, taková nějaká premiéra vyučování online. Myslím, že většina školáků se ráda vracela do školních lavic, k přímé spolupráci s učiteli a hlavně do společnosti spolužáků. Společnost máme rádi, ale je moc důležité, jakou společnost si vybíráme, s kým nám je dobře a proč.
V Genesis 1, 26 čteme: I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem, podle naší podoby…“ Už tam vidíme množné číslo – společnost, přátelství.
V tomto čísle KROKŮ dostáváte příležitost si o několika přátelstvích z minulosti i současnosti přečíst. Jsou to příklady přátelství, která obohacovala a vzájemně budovala.

Jsem moc ráda, že kroky KROKŮ vedou ke čtenářům školákům. Ale na stránkách KROKŮ se mohou setkávat i rodiče školáků a sdílet svoje zkušenosti. Mohou se vzájemně doprovázet na tom krátkém úseku cesty životem, kdy děti vstupují do stop svých rodičů, vnímají a pozorují je. Na další cestě, na které přibývá různých křižovatek a rozcestí, se potom děti lépe orientují podle semaforů, které poznaly doma.

Jsou před námi prázdniny – nové příležitosti, nové zkušenosti, nová přátelství, ale také budování a prohlubování toho dobrého, co už máme a známe. Moc vám přejeme, abyste na té cestě
šli s tím nejlepším Průvodcem – Pánem Ježíšem a byli vnímaví pro Jeho vedení a rady.
Naším heslem:
Jistým krokem správným směrem
zdraví Irena Zemanová se spolupracovníky.

Pokud prosím máte podobný, ne-li stejný problém jako pisatelka dopisu, který přišel do našeho časopisu, prosím ozvěte se, abychom tento problém mohli co nejdříve odstranit.
Text dopisu, cituji: …“balíček s časopisem dorazil, děkuju. Prosím, ta papírová páska, kterou to dřív bývalo zalepené, byla mnohem lepší, držela balíček pěkně pevně pohromadě. Tahle igelitová je děsně měkká a balíček se ohýbá. Jedna strana balíčku byla úplně roztržená, ještěže se nerozpadl úplně. Je možno v tom něco vyřešit?“
Pište na e-mail redakce – kroky@kroky.cz

Úryvek z dopisu pro Tvoje info:

„…výtisky se ke mně dostaly, navázaly jsme s V. mailové přátelství (snad se nám podaří i osobně se sejít :-)) a ona mě doslova zasypala i staršími výtisky. Postupně jimi listuji a musím říct, že se mi moc líbí obrovský záběr témat a spousta zajímavých článků. Děláte moc dobrou práci!….“ Vaše K.R.

číslo 2/2021

Pozdrav čtenářům (2021/02)

V minulém čísle jsem se s vámi zdravila vzpomínkou na sníh a teď nás na zahradě zdraví zlatý déšť a podběl, na svou příležitost se už těší narcisy i tulipány. Příroda zachovává svůj rytmus a my jsme už druhým rokem ze svého rytmu, ze svých zvyků a návyků vykolejeni a snažíme se respektovat změny a podmínky toho téměř neviditelného viru, abychom se mu co nejlépe vyhnuli. Jako jednotlivci i jako společnost.
To však není záměr našeho Stvořitele. Člověka postavil na zem, aby to byl tvor společenský, ale hlavně aby s ním měl společenství On. Člověk využil
své svobodné vůle a vybral si.
Mnoho lidí u nás se hlásí ke křesťanství, Evropa je přece křesťanská!

Ale – kolik znáte ve svém okolí lidí, kteří používají Boží jméno ve všech tvarech a pádech jako citoslovce, vyjádření údivu, překvapení a podobně?
A přitom je v Bibli = Božím Slově jasně napsáno: Hospodin nenechá
bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. (2. M 20, 7) To je část desatera = od Stvořitele návod, jak máme žít, aby nám na zemi bylo dobře. Všimněte si, že mluví o jednotlivcích. Ale když jich je moc? Většina?
V Bibli máme mnoho příkladů těch, které Bůh oslovuje jménem. Osobně oslovuje lidi i dnes, naše současníky. V tomto čísle vás KROKY opět za takovými jednotlivci dovedou.
Milí čtenáři, potěší nás, když nám napíšete, jestli a proč jste rádi, že za vámi
KROKY chodí.


Důležitá informace: Váš adresní štítek potřebuje nejen pošta = doručovatel, ale i vy: vpravo nahoře u adresy je současný stav vašeho předplatného.


Do dalších dnů Jistým krokem správným směrem přeje
Irena Zemanová a spolupracovníci

Milí čtenáři, divíte se, proč k vám ještě KROKY 2/21 nedorazily?

Nebojte se, nezabloudily, ale zastavil je Covid 19, se kterým se setkaly v rodině našeho  grafika. Bylo to setkání samozřejmě neplánované a trochu se protáhlo, než se všichni vystřídali.
Kroky, vám přinesou rubriky pravidelné i novinky.

Budeme rádi, když s námi budete bojovat za vítězství nad nemocí i následky, které ji občas provází.
Zdraví a děkují redakční spolupracovníci.

ČÍSLO 1/2021

Pozdrav čtenářům (2021/01)

Snad všichni máme rádi pohled na krásnou bílou zasněženou krajinu, na stromy obalené sněhem, rádi prožíváme nebo vzpomínáme na jízdy na saních či na lyžích.

Tuto zimu si toho užít mohl jen málokdo. Všichni jsme víc doma, učíme se být doma spolu s těmi, kdo k nám patří, doma sami se sebou. Je to nuda? Nebo otrava? Nebo čas, který je možno využít ke shromažďování vědomostí, pěstovaní přátelství pomocí nových technologií, ke čtení, pěstování různých zručností rukou a třeba vyrábění dárků, jako dokladu toho, že na někoho myslíme? Může to být čas, na který budeme rádi vzpomínat. Záleží to hlavně na každém osobně. Všechno, co je kolem nás, co Bůh stvořil, se řídí Jeho zákony, a to jsme rádi, protože lidé na základě zkušeností a zkoumáním vědců je mohou poznávat a dál s nimi pracovat. Jen člověk má svobodnou vůli – může se rozhodovat jak chce, dělat co chce – ALE nese následky toho svého rozhodování.

I tentokrát vás KROKY zavedou za lidmi, kteří se v různých situacích rozhodovali a dozvíte se, jaké jsou nebo byly výsledky těch rozhodování. Většinou je velmi důležitá vůle. Seznámíte se s lidmi, kteří se pro něco rozhodli a cíle dosáhli. Výborné je, rozhodnutí číslo 1: svůj život si chceš řídit, o něm rozhodovat sám nebo využiješ nabídky Pána Ježíše, který říká: „Já jsem ta cesta, pravda i život, nikdo nepřichází k Otci než skrze mne … kdo ke mně přijde, toho nepošlu pryč … beze mne nic nemůžete učinit … kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít…“ Milí čtenáři, přejeme vám do tohoto roku moudrost pro dobrá rozhodování! Potom může následovat pokoj a radost.

Zdravíme naším heslem: Jistým krokem správným směrem!

Irena Zemanová se spolupracovníky

ČÍSLO 6/2020

Pozdrav čtenářům (2020/06)

Krásný barevný podzim se s námi už rozloučil. Skoro všichni se těšíme, až se příroda zahalí do bílého pláště – na horách to bude snad i pořádný kožich či peřina. To známe, protože se to v naší zeměpisné poloze opakuje pravidelně. Větší část tohoto roku nás ale provází a většinu naší činnosti ovlivňuje nám dosud neznámý společník – COVID-19. V tomto čísle se rozloučíme s J. A. Komenským, který ale stejně školáky – a přes ně i rodiče – prostřednictvím školy a dobrých učitelů provází a bude provázet dál, protože jeho metody vyučování platí dodnes.

Na stránkách Kroků ale máte možnost se setkat i se dvěma současníky, kteří si zvolili stejného Průvodce a Pána svého života jako J. A. Komenský. Zvolili si Boha, který přišel na zem v Ježíši Kristu. Bůh – jeho moc a láska provází člověka bez ohledu na letopočet a různé okolnosti, radosti i starosti, které k životu na zemi patří. Jsme v čase Vánoc. Jsme zvyklí je různě slavit a připomínat si, co se stalo před dvěma tisíci lety v Betlémě. Narodilo se dítě, ale současně to byl někdo, kdo byl při stvoření světa a bude i na jeho konci. To jen na čas vyměnil své bytí neomezené prostorem a časem za život člověka, aby jako člověk mohl přijmout z ruky Boží trest za všechna provinění lidí, kteří nerespektují Boží rady, nařízení a zákony. Za nás všechny vyúčtoval, zaplatil. Ale jestli jsi ty svou vinu neuznal, za ten čin lásky mu nepoděkoval, tak se tě to netýká. Pán Ježíš chce jednat s každým osobně. On je PÁN Ježíš, NE „pan“ Ježíš. Zamysli se nad tím. Půjdeš do dalšího roku sám nebo s TÍM, kdo má moudrost, moc a už dokázal, že tě má rád?

Irena Zemanová se spolupracovníky zdraví naším heslem: Jistým krokem správným směrem s Průvodcem