číslo 6/2022

Pozdrav čtenářům (2022/6)

Milí čtenáři,

přichází za vámi KROKY – poslední číslo letošního roku – nebo úplně poslední?!

V čísle 5/22 bylo na stránce 4 Mudrování nad časopisem a my jsme byli velice zvědaví, kdo se nechá vyprovokovat, kdo se ozve.

Přišel e-mail, který potěšil:

„Dobrý den, chci odhlásit odběr časopisu Kroky. Děkuji všem spoluautorům za jejich práci, můj mladší syn časopis četl i v dobách, kdy nic jiného číst nechtěl. Jsem za to vděčná. Ještě jednou děkuji. Bůh kéž vám přidává nové čtenáře.“

Také nás potěší, když se z objednávky dovíme, že někdo objednává pro svého školáka, protože sám Kroky zná z dob svého dětství.

Ale skutečnost je taková, že čtenářů tím jak dorůstají, víc ubývá, než přibývá, v době covidu nebylo možno dělat propagaci na konferencích a podobných akcích. Také je dost těch, kdo si nevšimnou minusové částky na adresním štítku. I když vás občas žádáme o e-mailovou adresu, tak ji nemáme od všech – a urgence posílat poštou a platit ještě poštovné? Potřebovali bychom někoho, kdo by mohl pomoci řešit finanční situaci časopisu a také někoho, kdo by nás dobře – vhodně zviditelnil na internetu (webu). Ani takový se nenašel.

Máme mít naději? Můžeme se na dalšího spolupracovníka těšit?

Takoví, kdo svým obdarováním slouží a o své zkušenosti a zážitky se sdílí, jsou. A dělají to jen nám a sobě pro radost.

Zajímavé čtení vás čeká i v tomto čísle: seznámíte se s další zajímavou osobou, opět se někam podíváte v naší vlasti, přibude několik slovíček slovenských a ukrajinských, ukrajinské pexeso, zjistíte, jak pokračuje to, co nebylo dokončeno minule. Můžete luštit Louskáčkovi oříšky a lámat si hlavu nad rébusy, poradit detektivovi, dozvíte se, proč se nebát strachu a k čemu je dobrá pokora. Na co je bezpečné se spolehnout a opět se setkáte s Radimem. I školáci mohou číst obrázkové čtení.

Takže – s chutí do čtení a snad i zamyšlení.

Přání do dalšího roku pro vás je vyjádřeno v našem pozdravu:

Jistým krokem správným směrem! – k Bibli, Bohu, k Pánu Ježíši. Na tomto světě není nic jistějšího, pravdivějšího a bezpečnějšího.

Irena Zemanová se spolupracovníky

číslo 5/2022

Pozdrav čtenářům (2022/05)

Milí čtenáři,

jsem ráda, že za vámi mohu poslat KROKY už 5/2022 s pozdravy a články všech autorů.

Jsem ráda, že se jejich prostřednictvím seznámíte se sedlem ne koňským, ale Červenohorským a Vřesovou studánkou, můžete se zamyslet nad tím, jestli máte kamaráda nebo také kamarádem chcete nebo můžete být.

Dovíte se, že existuje sport showdown a jaké jsou předpoklady dobrých výkonů – nejen ve sportu. Poznáte další slovíčka slovenská i ukrajinská a rozhovor ukrajinský.

Máte možnost louskat další oříšky, luštit rébusy, vybarvovat obrázky. Seznámíte se s dalším Čechem, který je známý ve světě víc než ve vlasti a s novou autorkou, která nám bude otevírat dveře námi zatím nepoužívané. 

Radim vám prozradí, co to je a jak je důležitá modlitba. Dozvíte se, jaké kroky vedly jednoho Petra z ateistické rodiny až do pozice ředitele Nadace Mezinárodní potřeby a jaké ty potřeby vlastně jsou.

Budete si moct vyjmout a zařadit další pokračování románu Provázky a ještě mnohem víc.

Přejeme vám příjemné chvíle s Kroky a zdravíme naším heslem:

Jistým krokem správným směrem!

 Irena Zemanová se spolupracovníky

číslo 4/2022

Pozdrav čtenářům (2022/04)

Milí čtenáři,

pořád něco přichází a něco odchází. Odešly prázdniny, přišel další školní rok a za vámi přišly další KROKY.

A kam vás zavedou?

Už potřetí na výlet do Broumovských skal, podruhé do minulého století za významným vědcem Mendelem, „okienkem“ se podíváte na několik slovenských slovíček, ale seznámíte se i s ukrajinštinou. Představí se nám Širel a Lili. Budeme s nimi sdílet jejich radosti a starosti a třeba je i porovnávat s těmi našimi. Najdete inspirace pro výtvarníky i básníky i ty, kdo přemýšlí o své budoucnosti. Pokusíme se zjistit komu/čemu odoláváme nebo naopak, jestli je dobré někomu/něčemu neodolat…

Do dalšího školního roku vám přejeme radost a moudrost v učení a rozhodování. I v tom, čemu/komu věnujete to nenahraditelné co máte – svůj čas!

Opět zdravím přáním: Jistým krokem správným směrem!

Irena Zemanová se spolupracovníky

číslo 3/2022

Pozdrav čtenářům (2022/3)

Milí čtenáři,

jsem ráda, že KROKY vám mohou opět přinést můj pozdrav – v tomto roce už potřetí. Opět se spolu vydáme naší krásnou krajinou, tentokrát sportovně na nejvyšší horu v Jeseníkách. A zůstaneme na Moravě, kde se narodil významný ve světě známý Čech J.G.Mendel. Někteří z vás ho znají ze školy, ale Ondra nás s ním seznámí i trochu jinak. Představí se nám nová autorka (ne)skutečného příběhu nejen komixem, ale poví nám něco i o své rodině. Dozvíte se, že laskavost je vlastnost, kterou bychom měli pěstovat jako něco, co k nám patří. Věděli jste, že zrakově hendikepovaní mohou střílet? A závodit v biatlonu? Tedy, když dobře slyší a slyšeným se řídí. Slyšet Boží hlas a jím se řídit, nejen poslouchat (třeba kázání), je pro nás velice důležité. Svědčí o tom hodně příběhů osob nám známých z Bible, ale i ze současnosti. Představíme si ukrajinštinu – rozhovorem, který bychom v nějakých variantách mohli příležitostně využít, i pexesem, které nám pomůže si některá slovíčka lépe zapamatovat. Jsou před vámi prázdniny. Bude to příležitost vrátit se na místa známá třeba z nějakých pobytů a poznat místa nová, obdivovat krásu přírody, bohatost Božího tvoření a stvoření. Setkat se s přáteli a navázat přátelství nová. Moc vám přejeme, abyste slyšeli a nepřeslechli, co vám tím vším, co budete prožívat, Bůh říká. On se představuje jako Láska a moc Mu na každém z vás – z nás – záleží. Máme příležitost a důvod Mu děkovat a Ho chválit.

Opět zdravím přáním: Jistým krokem správným směrem!

Irena Zemanová se spolupracovníky

číslo 2/2022

Pozdrav čtenářům (2022/2)

Naši milí čtenáři! KROKY se vydaly na cestu ke svým čtenářům i v tomto roce – máte v ruce už druhé číslo. A to jsme vloni končili obklopeni otazníky. Neměli jsme odvahu skončit, když jste nám psali o tom, že se modlíte, aby Kroky pokračovaly, a že jim vyprošujete Boží požehnání. Za to děkujeme a prosíme, abyste v tom pokračovali. Připomíná mi to jedno staré české přísloví: „Bez Božího požehnání marné naše namáhání.“ Některé z těch loňských otazníků nám ale zůstaly:* čtenářů ubývá, jak jim přibývá roků (někteří)* někteří – a těch je dost – ukončí tím, že přestanou platit a do redakce to nesdělí* pokud jste rádi, že za vámi Kroky chodí, povídejte si o nich s kamarády a dalšími lidmi a doporučte jim je* zájemcům můžeme poslat některá čísla na ukázku – malá procházka s Kroky neuškodí. V tomto čísle se dočtete něco o pravdě – co se stane, když jí věříme a důvěřujeme. Co je to polopravda a co s ní. A také o lidech, kteří uvěřili Pravdě a lidech, kteří se nechali napálit polopravdou a podlehli lži. V současné době je kolem nás hodně různých informací. Některé jsou pravdivé, někdy je to nějaká polo-pravda, někdy dokonce záměrně šířená nepravda neboli lež. Jsem velmi ráda a vážím si toho, že mám v ruce něco, čemu se dá 100% věřit: Bibli. Bible je kniha stará 2.000 let a víc. Je prověřená staletími – mnoho proroctví se už splnilo a také hodně lidí, kteří z ní čerpali radu a moudrost, nebylo zklamáno a podává o tom svědectví v minulosti i současnosti. Naše Kroky vás za některými z nich přivedou a můžete se s nimi seznámit. Ale máte možnost si o nich sami v Bibli číst a přemýšlet o jejich životě. A máte možnost se s nimi v církvi – ve sboru, kam chodíte, setkávat: máte učitele v nedělní škole, v dorostu, někteří i v rodině. Ptejte se, nechte si vyprávět. A třeba nám pak o tom můžete i napsat…Zdravím vás opět naším pozdravem a přáním: Jistým krokem správným směrem!

Irena Zemanová se spolupracovníky

O pětikačku!

Naši milí čtenáři, tiskárna nám zdražila tisk. Je taková doba. Naštěstí to na jeden výtisk nevychází o moc. Stačí pěti kačka. Místo 50,- Kč teď musí výtisk stát 55,- Kč s platností zpětně od prvního letošního čísla. Takže roční předplatné se zvyšuje z 300 na 330 Kč. KROKY jsou a zůstanou neziskové.

Chcete-li nahlédnout pod pokličku, není problém: Veškeré platby předplatného jsou v podstatě dobrovolné příspěvky. Takže horní hranice není stanovena. Pokud chcete něco přidat, budeme rádi. (Třeba by nebylo špatné, abychom si mohli dovolit předplatit nějaký lepší zdroj obrázků na internetu. Zatím musíme hledat jen ty, co jsou úplně zdarma.) 

Na co se spotřebují Vaše peníze? Autoři přispívají bez nároku na honorář. Nejvíc peněz sebere tisk a poštovné. Nějakou finanční odměnu dostává grafik (což je nyní grafička Jitka) a staro-nově Honza, kterému se úloha změnila. Honza tvoří nyní spolu s Irenou šéf-redaktorské duo. Připravuje všecko tak, aby se grafik mohl soustředit jen na grafiku a nemusel řešit redakční záležitosti (práva apod.) Koriguje články, shání obrázky a svolení s použitím… Tohle dělal i předtím, současně s grafikou, ale bylo toho na jednoho moc. Nová grafička ubrala Honzovi tu grafickou práci, ale bude chvíli trvat, než Honza Jitce předá své desetileté (pardon: jedenáctileté) zkušenosti s tvorbou KROKŮ. Odměna Jitce a Honzovi? V porovnání s tím, kolik je to stojí času, to nejsou nijak závratné sumy, ale aspoň něco. Jinak spolupracovníků, kteří pracují úplně zdarma, je na Krocích hodně: krom autorů ještě několik ochotných důchodců, kteří balí vícekusové zásilky. Suma sumárum je to kolem 20 lidí napříč republikou, napříč věkem, napříč církvemi, napříč obdarováním. Nepočítám všechny Vás, kdo si časopis objednáte a zaplatíte předplatné nebo i  víc… A každého, kdo o časopise řekne dalším lidem, kteří se jako čtenáři přidají. Když nás na to bude víc, nakonec třeba budeme moci i snížit cenu výtisku! To by bylo něco! Snad to je k Boží slávě a k obohacení Vaší duše! Aspoň tak po tom toužíme. 

Přejeme Vám naším heslem: Jistým krokem správným směrem! 

Za redakci Irena a Honza 

PS: Samozřejmě, KROKY jsou papírový prostor pro sdílení! Jestli máte od Pána Boha obdarování, kterým byste mohli obohatit ostatní na stránkách časopisu KROKY, dejte vědět do redakce!

číslo 1/2022

Pozdrav čtenářům (2022/1)

V posledním čísle minulého roku jste na straně 4 četli velký nadpis, otázku:
Půjdou KROKY dál?
Až do strany 7 jste četli něco o tom, co vydávání časopisu od roku 1998 provázelo, co jsme řešili a jak v tom byl Bůh s námi jak naše problémy řešil.
Teď jsme se ocitli v nové situaci: někteří autoři měli důvod dlouholetou spolupráci ukončit, tak jsme začali hledat nové. A dva lidé grafik a šéfredaktorka – potřebovali spolupracovníka.
Problém se formuloval do 3 otázek: * Není čas po 24 letech vydávání ukončit? * Ukáže nám Bůh, jak dál? Porozumíme? * Čtenářů moc nepřibývá, spíš tím, že odrůstají, ubývá. Ale ti, kteří zůstávají, si přejí pokračovat, někteří o to píšou. A výsledek máte v ruce. Různými cestami se o našich starostech dověděli bratři a sestry, které Bůh oslovil a položil jim na
srdce, aby se zapojili. Něco zůstává stejné:
Opět se rozhlédneme po naší krásné vlasti, opět se seznámíme se světoznámým Čechem, tentokrát na poli technickém a konstruktérském.
A zamyslí se děti i rodiče nad tím, zda a za jakých okolností
je dobré si na něco troufnout.


DŮLEŽITÁ INFORMACE!
Pokud nechcete, aby za Vámi KROKY chodily, prosíme, sdělte to písemně
(dopisem/e-mailem), NE tím, že nezaplatíte.
Předplatné uhradíte takto: číslo účtu najdete v tiráži, variabilní symbol
na adresním štítku (číslo vpravo nad jménem – začíná 5xxxx). Stav
předplatného je také na adresním štítku. Máte-li k časopisu
připomínku, návrh, inspiraci, hodnocení, příspěvek…, budeme
rádi, když nám napíšete. Kroky jsou tu pro vás!


Heslem a přáním:
Jistým krokem správným směrem i tímto rokem!
zdraví Irena Zemanová se spolupracovníky

číslo 6/2021

Pozdrav čtenářům (2021/06)

KROKY opět dorazily za svými čtenáři a zvou na další procházku časem chronos i kairos – o rozdílu se dočtete. Doprovodí vás do časů biblických i současnosti v příbězích lidí z dob dávných i dosud žijících a připomenou pravdu, že Bůh je stále stejný, jak se nám představuje ve svém Slově. Čím jsem starší, tím víc si vážím toho, že nám Stvořitel dal „Návod k obsluze“. Dal nám své Slovo – Bibli, abychom se mohli dovědět, jak máme žít, aby nám na zemi bylo dobře. Jen ji znát a nebýt jen posluchači, ale být i činiteli toho poznaného. Podle toho žít. Dal nám taky svobodnou vůli, abychom se rozhodli, komu dáme důvěru.
Bůh je také úžasný Zákonodárce. Zákony, které dal, se řídí makro i mikrosvět – o tom nás přesvědčují poznatky vědy. Ale respektuje je i On sám. Řekl: odplata za hřích je smrt a bez vylití krve není odpuštění vin. Ta krev musela být někoho nevinného – proto se musel Jeho syn Ježíš stát člověkem. Na kříži tekla Jeho krev. Za všechny je zaplaceno, ale v naší ekonomické současnosti není vstupenka na věčnost v přítomnosti Boží lásky vyzvednuta, málokdo má zájem.
Proč? Protože PIN (klíč) je osobní uznání potřeby odpuštění a upřímné, pravdivé: Prosím, odpusť: … Děkuji, s Tebou chci jít dál.
Stále víc si vážím toho, že Bible je sice stará kniha – 2.000 až 4.000 let, ale naprosto pravdivá. Většina proroctví se už naplnila. O jednotlivých lidech podává pravdivé informace i kladné i záporné, ale nezesměšňuje, neuráží,
neznehodnocuje. Každý člověk má pro Boha cenu, hodnotu.

KROKY přejí svým čtenářům vnímavost pro Boží vedení. On má řešení pro každou situaci, do které se můžete
dostat.

Heslem a přáním: Jistým krokem správným směrem i tímto rokem zdraví Irena Zemanová se spolupracovníky