číslo 6/2021

Pozdrav čtenářům (2021/06)

KROKY opět dorazily za svými čtenáři a zvou na další procházku časem chronos i kairos – o rozdílu se dočtete. Doprovodí vás do časů biblických i současnosti v příbězích lidí z dob dávných i dosud žijících a připomenou pravdu, že Bůh je stále stejný, jak se nám představuje ve svém Slově. Čím jsem starší, tím víc si vážím toho, že nám Stvořitel dal „Návod k obsluze“. Dal nám své Slovo – Bibli, abychom se mohli dovědět, jak máme žít, aby nám na zemi bylo dobře. Jen ji znát a nebýt jen posluchači, ale být i činiteli toho poznaného. Podle toho žít. Dal nám taky svobodnou vůli, abychom se rozhodli, komu dáme důvěru.
Bůh je také úžasný Zákonodárce. Zákony, které dal, se řídí makro i mikrosvět – o tom nás přesvědčují poznatky vědy. Ale respektuje je i On sám. Řekl: odplata za hřích je smrt a bez vylití krve není odpuštění vin. Ta krev musela být někoho nevinného – proto se musel Jeho syn Ježíš stát člověkem. Na kříži tekla Jeho krev. Za všechny je zaplaceno, ale v naší ekonomické současnosti není vstupenka na věčnost v přítomnosti Boží lásky vyzvednuta, málokdo má zájem.
Proč? Protože PIN (klíč) je osobní uznání potřeby odpuštění a upřímné, pravdivé: Prosím, odpusť: … Děkuji, s Tebou chci jít dál.
Stále víc si vážím toho, že Bible je sice stará kniha – 2.000 až 4.000 let, ale naprosto pravdivá. Většina proroctví se už naplnila. O jednotlivých lidech podává pravdivé informace i kladné i záporné, ale nezesměšňuje, neuráží,
neznehodnocuje. Každý člověk má pro Boha cenu, hodnotu.

KROKY přejí svým čtenářům vnímavost pro Boží vedení. On má řešení pro každou situaci, do které se můžete
dostat.

Heslem a přáním: Jistým krokem správným směrem i tímto rokem zdraví Irena Zemanová se spolupracovníky